UWV publiceert Werkwijzer poortwachter over re-integratie

UWV heeft recent de Werkwijzer poortwachter gepubliceerd. De Werkwijzer Poortwachter helpt werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven in de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers.

De werkwijzer gaat onder meer in op de onderdelen van het re-integratieverslag, het inrichten van de re-integratie (spoor 1 en spoor 2),  verplichtingen voor de werkgever en de werknemer en het toetsen van de re-integratie-inspanningen door UWV.

De Werkwijzer Poortwachter is een vervanging van de oude ‘Werkwijzer RIV-toets in de praktijk’. Naast actualisering van de vorige werkwijzer, wordt ook voorzien in meer handvatten bij de inzet van het tweede spoor en wordt er nadere uitleg gegeven over bijzondere situaties en arbeidsverhoudingen, zoals de situatie waarin er meerdere werkgevers zijn en de situatie waarin een arbeidsconflict bestaat.

Inhoud werkwijzer:

De werkwijzer poortwachter bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Inleiding
 2. Wettelijk kader en regelingen
 3. Procesgang
 4. Inrichten re-integratie
 5. Bijzondere situaties bij de re-integratie
 6. Bijzondere arbeidsverhoudingen
 7. Een naar behoren afgerond re-integratietraject
 8. Verlengde loondoorbetalingsverplichting en bekortingsverzoek
 9. Toetsing re-integratie-inspanningen door UWV
 10. Arbeidsdeskundige toetsingsaspecten
 11. Verzekeringsgeneeskundige toetsingsaspecten
 12. Overleg met en informatie van de bedrijfsarts
 13. Communicatie met werkgever/werknemer
 14. Het arbeidsdeskundig rapport
 15. Afhandelingstermijn
 16. Einde dienstverband tijdens ziekte
 17. Begrippenlijst
 18. Colofon en onderhoudsparagraaf

Lees het volledige artikel hier:
https://www.salarisnet.nl/2017/04/uwv-publiceert-werkwijzer-poortwachter-re-integratie/

Download de Werkwijzer Poortwachter hier:
https://www.uwv.nl/werkgevers/brochures/werkwijzer-poortwachter.aspx