Transitievergoeding

Werknemers ontslaan? Wees voorbereid op de transitievergoeding.

Ontslaat u een werknemer die minimaal twee jaar bij u een arbeidscontract had voor vast of tijdelijk? Dan betaalt u per 1 juli 2015 een transitievergoeding aan uw werknemer. Deze transitievergoeding gebruikt uw werknemer voor scholing of outplacement om een andere baan of beroep te krijgen. De wijziging is onderdeel van de ‘Wet werk en Zekerheid’ (WWZ).  Deze nieuwe regels gelden ook voor arbeidsovereenkomsten die op 1 juli 2015 al bestaan.

Transitievergoeding

De transitievergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat uw werknemer bij u heeft gewerkt en wordt berekend over hele periodes van zes maanden dat uw werknemer bij u in dienst was.

Regels transitievergoeding:

  • Uw ontslagen werknemer krijgt per gewerkt half dienstjaar 1/6 maandsalaris als vergoeding.
  • Heeft uw werknemer tien jaar of langer bij u gewerkt? Dan krijgt hij vanaf het tiende dienstjaar een vergoeding van een 1/4 maandsalaris per half dienstjaar.
  • Is uw werknemer 50 jaar of ouder? En heeft hij tien jaar of langer bij u gewerkt? Dan krijgt hij vanaf het tiende dienstjaar een vergoeding van 1/2 maandsalaris per half dienstjaar. Dit geldt niet als u minder dan 25 werknemers in dienst hebt.

Maximaal is de transitievergoeding € 75.000, tenzij uw werknemer meer dan € 75.000 verdient. Dan is de vergoeding namelijk maximaal één jaarsalaris. Op basis van het bruto maandsalaris van uw werknemer wordt de vergoeding berekend en u kunt voor het uitbetalen van de vergoeding een betalingsregeling afspreken met de werknemer.

Geen transitievergoeding

U hoeft geen transitievergoeding te betalen aan uw werknemer:

  • als de werknemer korter dan twee jaar bij u heeft gewerkt;
  • als het ontslag gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uw werknemer;
  • als uw werknemer onder de 18 jaar is en maximaal 12 uur werkt;
  • als uw werknemer een pensioengerechtigde leeftijd heeft, zoals de AOW-leeftijd;
  • als u in de schuldsanering zit, bij uw faillissement of uw surseance van betaling;
  • als in uw cao een gelijkwaardige voorziening voor een transitievergoeding is opgenomen.

Ontslagvergoeding

Is het ontslag ernstig verwijtbaar aan u of uw werknemer? Dan kan de rechter een ontslagvergoeding vaststellen die hoger of lager is dan de transitievergoeding.

Outplacement

Met Outplacement van Work2Work bespaart u veel tijd én geld. Het vergt namelijk veel van uw tijd om voor uw werknemer een passend alternatief te vinden. Wij nemen u dit werk uit handen. Wij zorgen voor de nodige begeleiding, advies en bemiddeling om voor uw werknemer ander werk te vinden.

Dus wilt u uw boventallige werknemer een nieuwe passende functie bieden bij een andere werkgever? Wilt u daarnaast tijd en geld besparen in het zoeken van deze passende functie?

Kijk dan op onze outplacement pagina en neem contact op met één van onze register arbeidsdeskundigen!