Re-integratie Spoor 2

Wanneer uw werknemer onverhoopt gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt raakt door psychische of lichamelijke klachten, is dit een lastige situatie voor zowel hem als voor u. De werknemer wil graag weer aan de slag, maar door de beperkingen kan hij helaas zijn functie niet meer uitoefenen. U ziet hem het liefst ook weer op zijn eigen werkplek, maar dit is niet meer mogelijk. Allereerst is het aan u om voor de werknemer nieuw passend werk te vinden binnen uw bedrijf, ook wel Spoor 1 genoemd. Lukt het u niet om hem andere alternatieven binnen uw bedrijf te bieden? Dan zult u zich in moeten spannen om extern op de arbeidsmarkt passend werk voor uw werknemer te vinden, door middel van Spoor 2.

Werkgevers met langdurig zieke werknemers hebben volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) de plicht het ‘Spoor 2’ traject te starten. U kunt hiervoor Work2Work inschakelen.

In ons Spoor 2-traject zoeken en kunnen wij een nieuwe, passende functie voor uw werknemer bij een ander bedrijf vinden. Al onze inspanning voor uw werknemer worden conform Wet Verbetering Poortwachter in het dossier bijgehouden. Hierdoor voldoet u als werkgever aan de wettelijke verplichtingen en daardoor kunnen loonsancties voorkomen worden.

Vanaf de eerste dag van ziekmelding door arbeidsongeschiktheid moet er actief worden gezocht naar een oplossing, binnen het tijdsbestek van twee jaar. Wanneer u niet snel en tijdig genoeg actie onderneemt om uw medewerker weer aan het werk te krijgen, kunt u van UWV een loonsanctie opgelegd krijgen. In dat geval moet u de werknemer een heel bruto jaarsalaris doorbetalen!

Dit zijn voor u natuurlijk onnodige kosten. In het Spoor 2 traject stellen we allereerst een actieplan op met uw werknemer. Hierin worden de stappen bepaald die nodig zijn bij het vinden van een nieuwe baan, zoals sollicitatietrainingen, netwerktrainingen en begeleiding bij het vinden van nieuw werk.

Binnen het Spoor 2 traject bieden wij o.a. het volgende:

 • Uitgebreid persoonlijk intakegesprek
 • Sollicitatie & communicatietraining
 • LinkedIn + Social Media training & advies
 • Personal Branding training
 • NLP coaching
 • Actieve bemiddeling
 • Persoonlijke of groepsgewijze sollicitatiebegeleiding en voortgangsgesprekken
 • Arbeidsgewenningtrajecten en proefplaatsingen
 • Register Arbeidsdeskundigen, NMI register mediators en ervaren re-integratie coaches

Bent u die werkgever die geen risico wil lopen op een loonsanctie? Wilt u uw werknemer zo snel mogelijk weer aan een nieuwe baan helpen? Wij kunnen u alles vertellen over het Spoor 2 traject!

Voor meer informatie of een ‘offerte op maat’ kunt u contact opnemen met Work2Work via 0252410110 of via email: info@work2work.nl

De unieke voordelen van Spoor 2 via Work2Work:

 • Focus op voorkomen van alle loonsancties UWV
 • Gecertificeerde register arbeidsdeskundigen
 • Actuele wetswijzigingen die voor u van belang zijn
 • Goede prijs-kwaliteitsverhouding