Re-integratie via UWV

Wilt u succesvol samenwerken in aanbodversterking WERKFIT? En wilt u dit locaal en met uw UWV vestiging?

Met ingang van 1 juli 2016 staat Work2Work (wederom) op de nieuwe lijst van de UWV aanbesteding werkfit. Work2Work Re-integratie start de begeleiding van uw klanten naar keuze: individueel thuis of bij ons op kantoor.

Wij zijn actief in de volgende sectoren:
ICT, beveiliging, retail, transport, taxibranche, hotelbranche, automotive, bankwezen, zakelijke dienstverlening, havenbedrijf,  logistiek, luchtvaart, zorginstellingen, thuiszorg, zorgboerderijen, kringloopbedrijven, bouw, onderhoud openbare buitenruimte en semi overheid.

Voor de UWV doelgroepen Wajong, fysieke en/of psychische klachten en ouder dan 45 jaar biedt Work2Work Re-integratie de volgende kerncompetentietrajecten aan.

UWV_W2W

Kerncompetentie 1
Werkfit, het versterken van de werknemersvaardigheden
Stages en werkervaringsplaatsen. De werkfit klant leert om onder leiding en toezicht te werken, taken en opdrachten (zelfstandig) uit te voeren en arbeidsritme op te bouwen. Work2Work heeft hiervoor in bijna alle sectoren bij diverse bedrijven en instellingen in de regio een ruim aanbod van mooie werkervaringsplaatsen, stages en proefplaatsingen.  Hier kan door de klant individueel onder leiding en toezicht worden gewerkt en nieuwe vaardigheden, kennis en arbeidshouding  worden opgedaan.

Kerncompetentie 2
Werkfit, het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit
De werkfit klant wordt geleerd om effectief om te gaan met de aanwezige inter-persoonlijke fysieke en psychische weerstanden en belemmeringen. Conform onze methodiek op een zodanige positieve wijze dat de fysieke en psychische weerbaarheid wordt verhoogd.

Na het afronden van deze intensieve NLP Empowerment en coaching module is het doel dat de klant de regie over het eigen leven herneemt. Vanuit deze hernieuwde regie positie kan de focus en blik kansrijk worden gericht op het vinden van nieuwe betaalde arbeid op de arbeidsmarkt.

Kerncompetentie 3
Werkfit, arbeidsmarktpositie in beeld brengen
De werkfit klant wordt geholpen met het duiden van een passende zoekrichting in betaalde arbeid op de arbeidsmarkt. Er wordt gekeken naar individuele opleiding, interesses, competenties, affiniteiten, belastbaarheid en voorliggende werkervaring. Aan de klant wordt inzicht en kennis verstrekt over realistische kansen op de arbeidsmarkt.

Aan de klant kunnen concrete vacatures worden aangedragen bij individuele werkgevers in kansrijke sectoren. Dit mede op grond van ons uitstekende zakelijke relatienetwerk in bijna alle marktsectoren bij een breed scala aan profit- en non profit organisaties (locaal, regionaal, landelijk).