Re-integratie via UWV

Wilt u succesvol samenwerken in aanbodversterking WERKFIT MAKEN?
En wilt u dit locaal en met uw UWV vestiging?

UWV biedt ‘Werkfit Maken’ trajecten aan voor mensen met een Wajong- , WGA- of ZW-uitkering van UWV.

Het doel van het ‘Werkfit Maken’ trajecten is dat mensen met arbeidsvermogen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA, WAO, Wajong of WAZ) of een Ziektewetuitkering van UWV ontvangen weer aan het werk kunnen. Dit betekent niet dat alle belemmeringen weg worden genomen. Het is juist belangrijk dat men ermee leert omgaan. Na het re-integratietraject kan men weer op zoek naar werk, eventueel met behulp van een scholing of een ‘Naar Werk’ traject van UWV. Bij Work2Work helpen wij u dus om u (weer) fit te maken voor werk.

Maatwerk
‘Werkfit Maken’ vanuit Work2Work is altijd maatwerk. Dat wil zeggen dat u de juiste begeleiding en coaching krijgt die u nodig heeft op basis van uw specifieke behoeftes. Ieder persoon is uniek en daarom is het ‘Werkfit Maken’ traject afgestemd op uw persoonlijke situatie, wensen, (on)mogelijkheden en behoeftes.

Aanbesteding
Met ingang van 1 juli 2016 staat Work2Work op de nieuwe lijst van de UWV aanbesteding werkfit. Work2Work start de begeleiding van de klanten naar keuze: individueel thuis of bij ons op kantoor.

Actieve Sectoren
Wij zijn actief in de volgende sectoren: ICT, beveiliging, retail, transport, taxibranche, hotelbranche, automotive, bankwezen, zakelijke dienstverlening, havenbedrijf,  logistiek, luchtvaart, zorginstellingen, thuiszorg, zorgboerderijen, kringloopbedrijven, bouw, onderhoud openbare buitenruimte en semi overheid.

Kerncompetenties
Voor de UWV doelgroepen Wajong, fysieke en/of psychische klachten en ouder dan 45 jaar biedt Work2Work de volgende kerncompetentietrajecten aan.

 • Kerncompetentie 1
  Werkfit, het versterken van de werknemersvaardigheden
  Stages en werkervaringsplaatsen. De werkfit klant leert om onder leiding en toezicht te werken, taken en opdrachten (zelfstandig) uit te voeren en arbeidsritme op te bouwen. Work2Work heeft hiervoor in bijna alle sectoren bij diverse bedrijven en instellingen in de regio een ruim aanbod van mooie werkervaringsplaatsen, stages en proefplaatsingen.  Hier kan door de klant individueel onder leiding en toezicht worden gewerkt en nieuwe vaardigheden, kennis en arbeidshouding  worden opgedaan.
 • Kerncompetentie 2
  Werkfit, het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit
  De werkfit klant wordt geleerd om effectief om te gaan met de aanwezige inter-persoonlijke fysieke en psychische weerstanden en belemmeringen. Conform onze methodiek op een zodanige positieve wijze dat de fysieke en psychische weerbaarheid wordt verhoogd.Na het afronden van deze intensieve NLP Empowerment en coaching module is het doel dat de klant de regie over het eigen leven herneemt. Vanuit deze hernieuwde regie positie kan de focus en blik kansrijk worden gericht op het vinden van nieuwe betaalde arbeid op de arbeidsmarkt.
 • Kerncompetentie 3
  Werkfit, arbeidsmarktpositie in beeld brengen
  De werkfit klant wordt geholpen met het duiden van een passende zoekrichting in betaalde arbeid op de arbeidsmarkt. Er wordt gekeken naar individuele opleiding, interesses, competenties, affiniteiten, belastbaarheid en voorliggende werkervaring. Aan de klant wordt inzicht en kennis verstrekt over realistische kansen op de arbeidsmarkt.Aan de klant kunnen concrete vacatures worden aangedragen bij individuele werkgevers in kansrijke sectoren. Dit mede op grond van ons uitstekende zakelijke relatienetwerk in bijna alle marktsectoren bij een breed scala aan profit- en non profit organisaties (locaal, regionaal, landelijk).